لیست و شیفت پزشکان

 

دکتر مرتضی عزتی متخصص داخلی
دکتر فرخنده فهیم دژبان
متخصص رادیولوژی
دکتر علی حتم خانی فلوشیپ مدیکال انکولوژی از آمریکا

 

 

دکتر آرین صفری
دکتر محمد رضا حداد مرندی متخصص طیور
دکتر فراز واحدی متخصص داخلی

 

 

 

 

دکتر سینا جهان متخصص داخلی